Nastavení sms na 160 znaků

Nastavení sms na 160 znaků

Postup nastavení BB sms na 160 znaků:

  • Možnosti (Options)
  • Jazyk (Language)

Volbu Metoda zadávání znaků (Input Language) nastavte na English (United Kingdom) nebo English (United States)

Uložte a přejděte na.

  • Zpráva SMS

Volbu Kódování dat (Data Coding) nastavte na 7bit

Uložte a nastavení je hotovo.

Od této chvíle vaše BB bude psát sms ve 160 znacích.

 

Toto nastavení našel a publikoval uživatel Ledtek

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.